CUMHURİYET BAYRAMI’MIZ KUTLU OLSUN

CUMHURİYET BAYRAMI’MIZ KUTLU OLSUN
29.10.2021

Haberi Paylaşın:

ShareShareShareShareShare

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen anayasa değişikliği ile Türkiye’nin yeni yönetim şeklinin cumhuriyet olduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir.

 

Verilen kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlanmasının ardından ilan edilen cumhuriyet; önceki rejimden farklı olarak yasa önünde eşitlik, insanı ve kamu yararını odağa alma, yönetime eşit katılım, inanç serbestliği, özel hayatın gizliliği, eğitim ve sağlık gibi temel hak ve özgürlükleri teminat altına alma anlayışıyla modern ve demokratik bir devlet inşasının kapılarını açmıştır.

 

Cumhuriyeti sadece bir yönetim biçimi değil, bir modernleşme projesi olarak tasarlayan Büyük Önder Atatürk ile kurucu kadrolar, cumhuriyetin ilanından sonra hayata geçirdikleri, her biri birer devrim niteliğinde olan siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik düzenlemelerle, uzun yıllar işgalle, savaşla, açlık ve yoksullukla sınanmış bu toprakları, “başka” bir ülke haline dönüştürmeyi başarmıştır.

 

Dönemin ağır savaş koşulları düşünüldüğünde genç Türkiye Cumhuriyeti’nin başarabildikleri son derece önemlidir ve cumhuriyetin mirasçıları olan bizler tarafından her zaman hatırda tutulmalıdır.

 

Akıl ve bilim temelinde yükselen yeni Türkiye Cumhuriyeti, milli eğitim seferberliği ile nice gencin ufkunu açmış; açılan millet mektepleri, halkevleri, kurulan araştırma merkezleri ve enstitüleriyle nice entelektüeller, bilim insanları ve sanatçılar yetiştirmiştir.

 

 “Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazsa, kazanılan zaferler kalıcı olmaz” diyen Atatürk, savaştan yeni çıkmış bir ülkeyi kısa sayılabilecek bir sürede ayağa kaldırabilmiştir.  Öyle ki, sanayisi büyük ölçüde orduya kumaş üreten tekstil fabrikalarına dayanan, yetişmiş insan gücü olmayan, kendi kalemini dahi üretemeyen bir ülkede 15 yılda 50’ye yakın fabrika açılmış, 30 banka kurulmuş, sanayi devlet eliyle desteklenmiş ve Türkiye dönemin en hızlı sanayileşen ülkeleri arasına girmiştir. 

 

İlkel koşullarda yapılan tarım ve son derece yetersiz bir ulaşım sistemi devralan genç Türkiye Cumhuriyeti’nde topraksız köylülere toprak verilmiş, devlet üretme çiftlikleri kurulmuş, tarım okulları açılmış, üretim teknikleri geliştirilmiştir. Kendi ülkesindeki demiryollarını işletemeyen, kendi kıyılarında deniz taşımacılığı yapamayan ülkemizde, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ulaşım altyapısı geliştirilmiş, Kabotaj Kanunu çıkarılmış, yabancı şirketler tarafından işletilen demiryolları satın alınmış, onlarca yeni demiryolu hattı eklenmiş ve sivil havacılık teşkilatı kurulmuştur.

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 29 Ekim 1923’ten itibaren yeni bir yapılanma sürecine girmiş ve bu süreç çağdaş uygarlığı yakalamak hedefiyle yönetilmiştir. Kurtuluş mücadelesini askeri zekasıyla zafere taşıyan Mustafa Kemal Atatürk, iktisadi zekasıyla da ekonomik bağımsızlık ve halkın refaha kavuşturulması yolunda çok büyük, çok önemli adımlar atmıştır.

 

En önemli ortak değerimiz ve Büyük Önder Atatürk’ün benzersiz vizyonu ile bizlere bıraktığı en büyük mirasımız olan cumhuriyeti, tüm değerleri ve kurumlarıyla korumak, onu bu topraklarda sonsuza kadar yaşatmak ortak sorumluluğumuzdur.

 

Cumhuriyetimizin 98. yaşı kutlu olsun.  Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyetin kurucu kadrolarını ve bağımsızlık mücadelesi vermiş tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, üyelerimizin ve halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı gönülden kutluyoruz.

 

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI

Neredeyiz?