CULTOUR4YOUTH MERSİN ÇALIŞTAYI

CULTOUR4YOUTH MERSİN ÇALIŞTAYI
26.11.2021

Haberi Paylaşın:

ShareShareShareShareShare

 

Karadeniz Kıyı Toplulukları için Kültürel Turizmde Genç Girişimciliğin Desteklenmesi

30 Kasım 2021, 10:30-17:30 (İst Saati), Mersin-Türkiye

Divan Oteli Mersin (TBC)

TASLAK TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Etkinlikte Türkçe – İngilizce çeviri sağlanacaktır.

 

10.30 - 11.00 Açılış Konuşmaları ve Cultoure4Youth Mersin Çalıştayı’na Giriş

 • Barış Salihoğlu, ODTÜ-DBE
 • Rositsa Stoeva, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü
 • Georgia Chantzi, ICBSS

                          

11.00 - 12.00 Mavi Büyüme ve Sürdürülebilir Turizm

 • Mavi Ekonomiye Dayalı Deniz ve Kıyı Turizmi ve Karadeniz Kıyı Toplulukları İçin Kültür Turizminde Genç Girişimciliğin Desteklenmesi: Güncel Durum ve İyi Uygulamalar

Ezgi Sahin & Pinar Uygurer, ODTÜ-DBE

 • Karadeniz Mavi Ekonomi Deneyiminin Mersin Bilgesine Aktarılması

Mustafa Yücel, Black Sea CONNECT

 • Soru & Cevap

 

12:00 - 12:30 Kahve/Öğle Arası

 

12:30 - 14:00 Kültür Rotaları

 • Kilikya Bölgesi ve Mersin'deki Antik Limanlara ve Sualtı Kültür Rotalarına Doğru Seyir

Ezgi Ucar, Mersin Deniz Ticaret Odası & Günder Varinlioğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,

Nida Naycı, Mersin Üniversitesi

 • Soru & Cevap

 

14.00 - 15:00 Genç Girişimciliği ve Kültür Turizmi Paneli

 • Mersin Genç Girişimcilik Ekosistemi

Duygu Hıdıroğlu, Mersin Üniversitesi

 • TOBB ve Genç Girişimcilik (TBC)

Osman Kiper, TOBB Mersin İl Genç Girişimciler Kurulu

 • Sürdürülebilir Turizm için bir AB Stratejisine Doğru: AB'nin kıyı ve ada bölgelerinde daha akıllı ve daha yeşili inşa etmek

Stavros Kalognomos, CPMR

 • Bir Girişimcilik Hikayesi: Mersin Deniz ile Barışıyor

Oytun Çalışlar, Mersin Yelken Akademisi

 • Soru & Cevap

 

15.00 - 16.00 Mersin'de gençlik girişimciliği ve kültür turizmi ile ilgili yerel ve bölgesel politikaların, programların ve en iyi uygulamaların mevcut durumu üzerine grup tartışmaları

ODTÜ-DBE, Ayferi Tuğcu, Alper Girgeç, KA Mentorluk moderatörlüğünde

 

16.00 - 16.30 Günün Özeti ve Kapanış           

 • Barış Salihoğlu, ODTÜ-DBE
 • Rositsa Stoeva, BSEC
 • Georgia Chantzi, ICBSS

 

16:30 – 17:30 Networking

 

 

Mersin Bölgesi Örnek Çalışması

Mersin'de genç girişimciliği ve kültür turizmi ile ilgili yerel ve bölgesel politikaların, programların ve en iyi uygulamaların arka planı ve mevcut durumu hakkında 2-3 sayfalık bir rapor. Rapor ön analize eklenecek ve projenin Mersin'deki çalıştayında yerel paydaşlarla yapılacak tartışmaların temelini oluşturacaktır.

 

Yol gösterici noktalar ve sorular:

 

♦ Geçmiş ve mevcut durum (politikalar, girişimler, programlar vb.), politika önerileri, potansiyeller ve en iyi uygulamalar nelerdir?

 

♦ Pandemi genç girişimciliği (kültür turizmi açısından) etkiledi mi? Bu durum nasıl tersine çevrilebilir?

 

♦ Sizce güncel politikalar Karadeniz Stratejik Araştırma ve Yenilik Ajandası hedefleri ile uyumlu mudur (Black Sea Strategic Research and Innovation Agenda)? Değilse önerileriniz ne olur? Uyumlu ise hangi yolla?

 

♦ Sizce güncel politikalar Karadeniz Ortak Denizcilik Gündemi’nin 3 hedefi ile uyumlu mudur (Common Maritime Agenda for the Black Sea)? Değilse önerileriniz ne olur? Uyumlu ise hangi yolla?

 

♦ Döngüsel ekonomi ve mavi büyüme; genç girişimciliği desteklemek için mevcut politikaların veya stratejilerin bir parçası mıdır?

 

♦ Kültür turizminde genç girişimciliğinin tutarlı bir şekilde geliştirilmesinde potansiyel paydaşlar kimlerdir ve bunların rolü neler olabilir?

 

♦ Genç girişimcilik ve turizm veya özellikle kültür turizmi (karasal, kıyı, sualtı) birbiriyle ilişkili midir? Bu ilişkiyi geliştirmek için herhangi bir plan var mıdır?

 

♦ Başarılı genç girişimcilik stratejisi sayesinde beyin göçü azaldı mı? Evet ise, ne şekilde?

 

♦  a) Genç kadın girişimciliği ve çok yetenekli/eğitimli olmayan gençleri güçlendirmeyi amaçlayan belirli politikalar ve/veya girişimler var mıdır?

 

♦ Fark yaratan genç girişimci örnekleri. Genç girişimcilere sunulan teşvikler nelerdir?

 

♦ Mersin'de genç girişimciliğin mevcut durumu nedir? Neden Mersin bölgesi gelişmiş genç girişimciliği için iyi bir örnek çalışma bölgesidir?
 
Etkinlik Link

https://ims.metu.edu.tr/slider/cultoure4youth-supporting-youth-entrepreneurship-cultural-tourism-coastal-communities-black

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO8j9rXXCL4c-XPAFY2dzrJMSIORMNbsknJ8eyPlHAmqj2-g/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO8j9rXXCL4c-XPAFY2dzrJMSIORMNbsknJ8eyPlHAmqj2-g/viewform

https://www.facebook.com/ims.metu/

https://twitter.com/METU_IMS/status/1458338478211674113

 

Neredeyiz?