ÖTV'siz yakıt uygulamaları

MDTO organizasyon ŞEması
168
05 Temmuz 2022

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün, 22.06.2022 tarih ve 448236 sayılı yazısı. 

İlgi yazıda;  5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in 49'uncu maddesinin dört, beş ve altıncı fıkralarında, münhasır ekonomik bölgede ve uluslararası sularda yapılacak avcılığa ilişkin hususlar ve Uluslarası Sularda Avcılık ile ilgili Tebliğe göre 15 Temmuz 2022 tarihinden sonra uluslararası sularda trol avcılığı faaliyetleri gerçekleştirileceği ve bu faaliyetlerde indirimli akaryakıt kullanılacağı ifade edilmektedir.

 

Aynı yazıda devamla, 08.07.2022-12.07.2022 tarihleri arasında Kurban Bayramı, 15 Temmuz 2022 tarihinde Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatili olmasından dolayı indirimli akaryakıt kullanımı için Bakanlığımızca düzenlenen ÖTV'siz Yakıt Alım Defterlerinin Kurban Bayramı resmi tatili olan 08.07.2022 tarihinden önce aktif hale getirilmesi ve akaryakıt ikmalinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilebilmesini teminen gerekli düzenlemelerin yapılması talep edilmektedir.

 

Bu itibarla, söz konusu tatil günlerinde yığılmaların önüne geçmek ve değişken akaryakıt fiyatları sürecinde donatanların daha uygun fiyatla yakıt temin edebilmesi açısından akaryakıt firmalarının avcılıktan onbeş gün önce 01.07.2022 tarihinden itibaren, genel av yasağının sona ereceği tarih olan 01.09.2022 tarihinden 15 gün öncesine denk gelen 17.08.2022 tarihinden itibaren teslimatlara başlanmasının uygun olacağının değerlendirildiği bildirilmektedir. 


Diğer taraftan; Tarım ve Orman Bakanlığından web servis yoluyla alınan av izin verileri sistemsel  kopukluklar  nedeniyle  sık  sık  kesintiye  uğradığı,  bunun da  akaryakıt teslimatlarında gecikmelere sebep olduğu, bu nedenle ÖTV'siz Yakıt Bilgi Sistemi'nde defter sorgu ve teslimat girişinde bulunan "Balık Avlanma İzni" entegrasyonunun kapatıldığı, teslimatların SUBİS bağlantısının (https://hbs.tarbil.gov.tr/SUBIS/SearchDo) ile av izin belgeleri kontrol edilerek yapılacağı, sistemsel güncellemelerin tamamlanmasına müteakip "Balık Avlanma İzni" entegrasyonunun tekrar devreye alınacağı bildirilmektedir. 


Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK 

Genel Sekreter

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?