Haftalık Duyuru Listesi (22 - 28 Temmuz 2022)

178
29 Temmuz 2022

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu   : 22 - 28 Temmuz 2022 Haftası Haftalık Duyuru Listesi.

 

Odamızca 22 - 28 Temmuz 2022 tarihleri arasında muhtelif kurumlar tarafından gönderilen duyurular, aşağıda listelenmiştir. Yazı içeriğinde belirtilen konularla ilgilenen üyelerimiz, paylaşılan linkler üzerinden ilgili yazılara ulaşabilirler.

 

Fuar ve Etkinlikler

  • 24-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, yirmi yılı aşkın bir süredir her yıl düzenlenmekte olan Pakistan'daki en büyük teknoloji etkinliği "21. ITCN Asia" bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon fuarının Karaçi Fuar Merkezi'nde düzenleneceği bildirilmiştir.

 

Fuara ilişkin detaylı bilgiye https://mdto.org.tr/tr/21-itcn-asia-bilgi-teknolojileri-ve-telekomunikasyon-fuari-davet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Bilgilendirme

 

  • Teknoparklar ve Ar-Ge Merkezlerinde faaliyet gösteren bilişim firmalarının iş gücü kaybının önüne geçecek ve aynı zamanda çalışma koşullarını olumlu etki edecek olan Teknoparklar ve Ar-Ge Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Desteğinin Cumhurbaşkanı onayı ile %75'e çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, 21 Temmuz 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Konuya ilişkin detaylı bilgiye https://mdto.org.tr/tr/ar-ge-merkezleri-ve-teknoparklarda-uzaktan-calismasi-hakkinda-cumhurbaskanligi-karari adresinden ulaşılabilmektedir.

 

 

 

 

Yatırım İmkanları

  • Fas Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığına bağlı olan Ekipman ve Bakım Müdürlüğü tarafından Agadir Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi için tıbbi cihazlar ve ekipmanların temini ve kurulumu için ihale açıldığı belirtilmiştir.

 

Konuya ilişkin detaylı bilgiye https://mdto.org.tr/tr/agadir-universitesi-saglik-arastirma-merkezi-icin-tibbi-cihazlar-ve-ekipmanlar-ihalesi adresinden ulaşılabilmektedir.

 

 

  • Bangladeş kamu şirketi National Tubes Limited tarafından düzenlenen "Supply of 1700 MT API 5L PSL1 Grade-B Hot Rolled Coil" konulu ihaleye ilişkin bilgilere https://mdto.org.tr/tr/ihale-duyurusu-banglades-0 adresinden ulaşılabilmektedir.

 

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?