Haftalık Duyuru Listesi (20-27 Eylül 2022)

227
27 Eylül 2022

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu   : 20 – 27 Eylül 2022 Haftası Haftalık Duyuru Listesi.

Odamızca 20 – 27 Eylül 2022 tarihleri arasında muhtelif kurumlar tarafından gönderilen duyurular, aşağıda listelenmiştir. Yazı içeriğinde belirtilen konularla ilgilenen üyelerimiz, paylaşılan linkler üzerinden ilgili yazılara ulaşabilirler.

Fuar ve Etkinlikler

  • İhracat Genel Müdürlüğü tarafından ihracat potansiyeli taşıyan kadın ve genç girişimcilerimizin bilgi, deneyim ve network ihtiyaçlarının giderilmesine destek olmak amacıyla, "Export Akademi - Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı" oluşturulduğu belirtilmiştir.

Programa ilişkin detaylı bilgiye https://mdto.org.tr/tr/online-export-akademi-5 adresinden ulaşılabilmektedir.

Yatırım İmkanları

  • Fas Demir Yolu Ofisi (ONCF) tarafından, 2025-2030 döneminde yılda 10 ila 20 lokomotif alımı, bir lokomotif bakım onarım tesisinin inşası ve üretimi, iç ve dış piyasaya yönelik bir lokomotif üretim tesisinin inşasına ilişkin "İlgililerin Tespiti İhalesi" açılmıştır.

İhaleye ilişkin detaylı bilgiye https://mdto.org.tr/tr/fas-tarafindan-acilan-lokomotif-alimi-bir-lokomotif-bakim-ve-onarim-tesisinin-insasi-ve-bir-uretim adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilendirme

  • Bahreyn'de faaliyet gösteren bir dolandırıcılık oluşumunun "Najibi Investment Company" ismini kullanarak yabancı şirketlerle iş akitleri ve ticari anlaşmalar imzaladığı bildirilmiştir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye https://mdto.org.tr/tr/bahreynde-faaliyet-gosteren-dolandiricilik-olusumu adresinden ulaşılabilmektedir.

  • Depozito Bilgi Yönetim Sisteminin (DBYS) kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Çevre Ajansı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında piyasaya süren konumundaki firmalar için ‘'DBYS Ön Kayıt Ekranları'' hazırlanarak faaliyete alındığı ve web sitesi üzerinden duyurusu yayınlandığı bildirilmiştir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye https://mdto.org.tr/tr/depozito-bilgi-yonetim-sistemi-dbys-kayit-duyurusu adresinden ulaşılabilmektedir.

  • Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen

Yönünden Denetlenmesi konulu yazı ve genelgeye https://mdto.org.tr/tr/okul-kantinlerinde-satilacak-gidalar-ve-egitim-kurumlarindaki-gida-isletmelerinin-hijyen-yonunden adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?