Baltık Denizinde Seyir Yapan Gemilere Yönelik Uyarı Hk.

230
29 Eylül 2022

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu     : Baltık Denizinde Seyir Yapan Gemilere Yönelik Uyarı Hk.

 

İlgi         : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 27.09.2022 tarih ve E.640496 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda; Danimarka Denizcilik İdaresi'nin 10.08.2022 tarihli ve sayılı yazısı ile 23 Ekim 2007 tarihli SN.1/Circ.263 IMO sirkülerinde Baltık Denizi girişinde 11 metre ve üzeri drafta sahip gemiler için kılavuz kaptan ile seyir yapılmasının önerildiği, Danimarka sularında seyir yapan Türk Bayraklı gemilerin sadece belirli bölgelerde kılavuz kaptan kullandığı, ancak Danimarka karasularının bazı bölgelerinde, bölge koşulları nedeniyle seyir yapmada zorluklar yaşandığı ve bu durumun büyük gemilerde karaya oturma ve çatma gibi deniz kazalarına yol açtığı, söz konusu bölgelerde kılavuz kaptan kullanılmasının tavsiyesi konusunda uluslararası bir konsensusun sağlandığının bildirildiği ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, Danimarka Denizcilik İdaresi'nin 10.08.2022 tarihli ve sayılı yazısında ayrıca Baltık Denizi girişi boyunca seyir yapma konusunda 11 metre ve üzeri drafta sahip gemiler için yayınlanan IMO tavsiyelerine uymayan gemilerin, denetim periyoduna bakılmaksızın Paris MoU üye devletleri tarafından ilave liman devleti kontrolüne tabi tutulabileceğinin iletildiği belirtilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?