Tüm Yönleriyle Teknik İflas ve Alınması Gereken Önlemler Eğitimi

MDTO organizasyon ŞEması

(Online) 270 TL (KDV dâhil)

 

Konuşmacı: Doç. Dr. Kudret ASLAN Tarih: 3 Kasım 2021 Çarşamba (14.00 – 17.00 saatleri arası)

Bu eğitimde iflas hakkında genel mahiyette kısa bilgi verildikten sonra; iflas nedenleri, kimlerin iflasa tabi olduğu, iflas yolları (takipli ve doğrudan iflas), iflas kararı ve kararın borçlu ve alacaklılar bakımından ne gibi sonuçlar doğuracağı, iflas masasının oluşması, masaya alacak yazdırılması, iflasta rehinli alacaklıların durumu, iflas idaresi, alacaklara ilişkin sıra cetveli ve buna karşı koyma yolları, iflasın kaldırılması ve kapanması ile iflas takibi başlamadan ya da iflas davası açılmadan önce iflastan korunma yolları ile iflas ve konkordato ilişkisi üzerinde durulacaktır.

 

Bu eğitime kimler katılmalı?

Bu eğitime doğrudan ya da dolaylı olarak iflas ile muhatap olma ihtimali olan kişiler katılabilir. Özellikle gerçek kişi tacirler ile şirket müdürleri ya da yönetim kurulu üyeleri gibi tüzel kişi tacirleri temsile yetkili olanlar, iflas hukuku ve ticaret hukuku bakımından şirketin pasifinin aktifini geçmesi gibi iflasla ilgili bazı durumlarda bildirimde bulunma yükümlülüğü altında olanlar, tacirlerin iflasa tabi olması dolaysıyla özellikle şirket ya da kurumların hukuk biriminde görevli olanlar ve iflas hukuku alanında çalışan avukatların bu eğitime katılmasında yarar bulunmaktadır.

 

Bu eğitim katılımcılara ne sağlar?

Bu eğitim katılımcılara, iflas hukuku hakkında genel mahiyette bilgi sağlayacağı gibi, iflas nedenleri hakkında bilgi edinilmesi sayesinde iflas sonucu ile karşılaşılmaması için önceden ne gibi tedbirlerin alınabileceği, iflasa karar verilmesi halinde iflas kararının ne gibi sonuçlar doğuracağı, iflas tasfiyesi sürecinde müflisten alacaklı olanların ne gibi hususlara dikkat etmesi gerektiği, iflasın müflisin malvarlığı üzerinde ne gibi tesirleri olacağı, iflas masasına nelerin dahil olacağı, iflasta alacak yazdırılması hususunda nelere dikkat edilmesi gerektiği, alacağın kabul edilmemesi halinde hangi hukuki yollara başvurulabileceği, iflas idaresinin görev ve yetkilerinin neler olduğu, mal kaçırma yoluna başvuran borçluya karşı hangi hukuki yollara başvurulabileceği ve benzeri hususlarda katkı sağlayacaktır.

 

Kayıt için: https://www.sem.etu.edu.tr/teknik-iflas

Detaylı bilgi için: 0 (312) 292 42 02 – 292 41 02 – 292 42 03

Neredeyiz?