Umman ile İkili İlişkilerimize Yönelik Görüşlerin İletilmesi Hk.

222
22 Eylül 2022

ÖNEMLİ VE SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu       : Umman ile İkili İlişkilerimize Yönelik Görüşlerin İletilmesi Hk.

 

İlgi         : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 20.09.2022 tarih ve 9232 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile Türkiye-Umman Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı'nın 17-18 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilerek, söz konusu toplantının hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Umman ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler ve özellikle ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin Odamız görüşlerinin gönderilmesi istenilmektedir.

 

Yukarıdaki hususlar doğrultusunda hazırlanacak görüşlerinizin, 27 Eylül 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilmek üzere, Odamıza (e-posta: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?