Ulusal Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektuplarının Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hk.

271
21 Kasım 2022

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu     : Ulusal Transit Rejimi Kapsamlı Teminat Mektuplarının Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hk.

 

İlgi         : (a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 17.11.2022 tarih ve E.12143 sayılı yazısı.

                (b) Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün 16.11.2022 tarih ve E.26253 sayılı yazısı.        

        

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ilgi (a) yazısı ile iletilen ilgi (b) yazıda, ulusal transit rejimi elektronik kapsamlı teminat mektubu pilot uygulamasına geçildiği belirtilerek, söz konusu uygulamanın yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında 2023 Ocak ayı itibarıyla ulusal transit rejimi kapsamlı teminat mektuplarının kağıt ortamda düzenlenmemesi ve kabul edilmemesinin planlandığı ayrıca daha öncesinde kağıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin işlemlerin yine kağıt usulde devam edeceği bildirilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi, bir örneği ekte sunulan ilgi (b) yazıda mevcuttur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?