Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bünyesinde Erişime Açılan İklim Web Sitesi Hk.

225
23 Eylül 2022

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bünyesinde Erişime Açılan İklim Web Sitesi Hk.

 

İlgi         : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 15.09.2022 tarih ve E.9137 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda; iklim krizi ile mücadele ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda pek çok farklı kurum tarafından; çeşitli projeler, raporlar, eylem planları, yol haritaları hazırlandığı ve etkinlikler, webinarlar, toplantılar, eğitimler düzenlendiğinden bahisle bu projelerin, dokümanların, etkinliklerin ve yeşil dönüşüm destek paketlerinin, finansman kaynaklarının, hibe ve teşviklerin tek bir sitede toplanması ayrıca bu çalışmaların bir bütün halinde ulaşılabilir hale getirilmesi, görünürlüklerinin arttırılması ve arşivlenmesi düşüncesinden hareketle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde https://iklim.tobb.org.tr/ adresinden ulaşılabilen "İklim Web Sitesi"nin erişime açıldığı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?