Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları Hk.

226
23 Eylül 2022

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu      : Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları Hk.

 

İlgi         : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 15.09.2022 tarih ve E.9123 sayılı yazısı.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ilgi yazısı ekinde alınan, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Transit Rejimi Elektronik Kapsamlı Teminat Mektupları ile ilgili yazısı ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?