Ticari Gemilerden Alınan Navlun Hasılat Payı

MDTO organizasyon ŞEması

Türkiye limanlarında yük alarak veya Türkiye limanlarına yük getirerek navlun hasılatı sağlayan gemilerden alınan “Navlun Hasılatı Oda Payı”, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 25.maddesi  gereğince, Oda Meclisimizin 15 Haziran 2004 tarihinde yapmış olduğu toplantıda belirlenerek, 01 Temmuz 2004 tarihinden itibaren geçerlidir.

Konu hakkında Odamız tarafından 16.06.2004 tarihinde yayınlanan sirkülere ulaşmak için lütfen ekli dosyayı açınız.

16.06.2004 tarih ve 145/04 Sayılı Sirküler

Neredeyiz?