Taşucu Tersane Alanı Fizibilite Projesi

akter

Projeyi Paylaşın:

ShareShareShareShareShare

Akdeniz’de gemilerin tamir-bakım-onarım işlerinin yapılabileceği uygun tersanelerin bulunmadığından hareketle, Taşucu SEKA Liman Sahası içindeki kıyı şeridinde, gemi inşa, bakım-onarım, mega yat inşa ve gemi havuzlama tesisi gibi yatırımlara elverişli, coğrafi, ekonomik ve lojistik avantajlara sahip olan bir alan özelleştirilmiştir.

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Yüksek Kurulu’nun 13.08.2003 tarih ve 2003/47 sayılı kararına istinaden, SEKA Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.’ye ait Taşucu Tersane Alanı’nın işletme hakkı 46 yıl süre ile Mersin Deniz Ticaret Odası’nın da iştirakçisi olduğu AKTER Akdeniz Taşucu Gemi Sanayi A.Ş.’ye verilmiştir. Bu proje ile söz konusu alanda deniz araçlarının inşa, bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

 

Faaliyete geçtiğinde ilk yıl için 100, beş yılın sonunda ise 600 deniz aracına bakım onarım hizmeti vermesi ve nihai olarak ülke ekonomisine ciddi katkılar sunması planlanan tersanenin faaliyete geçirilmesi amacıyla başlatılan fizibilite projesi ile ‘‘ÇED Yönetmeliği EK-1 Listesi Madde 9/c Tersaneler’’e ilişkin çalışmalar yapılmıştır.

Neredeyiz?