Sıkça Sorulan Sorular

Kurumumuza sıkça sorulan sorulardan bazılarının yanıtlarını aşağıda bulabilirsiniz.
Lütfen yanıtını görmek istediğiniz sorunun üzerine tıklayınız.

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 9. maddesine göre ticaret siciline kayıtlı deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri bulundukları ildeki deniz ticaret odasına kaydolmak zorundadırlar.

Gerçek Kişi MDTO Kayıt İçin İstenen Evraklar Listesi
 • Dilekçe
 • Gerçek kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi
 • Son bir ay içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti (Aslı)
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi Örneği
 • Şirket sahibine ait İmza Sirküleri Fotokopisi (Aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir.)
 • Şirket sahibine ait Nüfus Cüzdanı Örneği (E-devlet üzerinden)
 • Şirket sahibine ait son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet fotoğrafı
 • Şirket sahibine ait ikametgâh ilmühaberi veya tezkeresi (E-devlet üzerinden)
 • Vergi Levhası fotokopisi veya vergi kaydını gösterir belge fotokopisi
Tüzel Kişi-Merkez MDTO Kayıt İçin İstenen Evraklar Listesi
 • Dilekçe
 • Tüzel kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi
 • Son bir ay içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti (Aslı)
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi Örneği
 • Temsilcilerin İmza Sirküleri Fotokopisi (Aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir.)
 • Temsilcilerin Nüfus Cüzdanı Örneği (E-devlet üzerinden)
 • Temsilcilerin son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet fotoğrafı
 • Temsilcilerin ikametgâh ilmühaberi veya tezkeresi (E-devlet üzerinden)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
Tüzel Kişi-Şube MDTO Kayıt İçin İstenen Evraklar Listesi
 • Dilekçe
 • Tüzel kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi
 • Son bir ay içinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti (Aslı)
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi Örneği
 • Temsilcilerin İmza Sirküleri Fotokopisi (Aslı başvuru sırasında ibraz edilecektir.)
 • Temsilcilerin Nüfus Cüzdanı Örneği (E-devlet üzerinden)
 • Temsilcilerin son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet fotoğrafı
 • Temsilcilerin ikametgâh ilmühaberi veya tezkeresi (E-devlet üzerinden)
 • Vergi Levhası Fotokopisi

 

Üye TOBB sistemine kayıtlı üyelerimiz şifreleri ile sisteme giriş yaparak aşağıdaki belgeleri online olarak temin edebilirler.

 • Oda Sicil Kayıt Sureti
 • İngilizce Oda Sicil Kayıt Sureti
 • Faaliyet Belgesi
 • İngilizce Faaliyet Belgesi

Üyelerimiz aşağıdaki iki adımı tamamladıktan sonra Üye TOBB sistemine kayıtlarını yaptırabilirler.

 • ♦ Şirket Temsil Yetkisine sahip kişilerin cep telefonu ve e-posta bilgilerinin Üye TOBB sisteminde güncel olması gerekmektedir.
 
 

 

Detaylı bilgi ve yardım dokümanları için tıklayınız.

 

 

Mersin Deniz Ticaret Odası’nın üyelerine sağladığı hizmetlerden en kısa sürede haberdar olabilmek, uzaktan belge hizmet talebinde bulunmak ve Oda borç bilgilerini takip edebilmek için Firma iletişim bilgilerinin Odamız kayıtlarında güncel olması gerekmektedir.

Üye İletişim Bilgisi Güncelleme Formu’nu doldurarak firma kaşesi ve şirket yetkilisi tarafından imzalı biçimde mersindto@mdto.org adresine e-posta olarak iletilen üyelerimizin iletişim bilgileri gün içerisinde güncellenecektir.

Mersin Deniz Ticareti Dergisi aylık olarak yayımlanmakta olup her ay üyelerimize basılı olarak posta yolu ile iletilmekte aynı zamanda dijital olarak web sitemize yüklenmektedir. Dergimizin tüm sayılarına ulaşmak için tıklayınız.

Basın Birimimize yapılan kişisel veya kurumsal başvurular doğrultusunda Mersin Deniz Ticareti Dergisi ve diğer yayınlarımız, belirtilen tercihe göre basılı ve/veya dijital olarak, verilen adreslere gönderilmektedir.

Basın Birimi İletişim: mdtodergi@mdto.org

İletişim talebinize yönelik en hızlı şekilde tarafınıza dönüş yapılacaktır.

Neredeyiz?