Odamız Organları Seçim Tarihleri, Seçmen Listelerinin Askıya Çıkarılması ve Listelere İtiraz Hk.

www
15.09.2022

Haberi Paylaşın:

ShareShareShareShareShare

Odamız organları seçim tarihleri, seçmen listelerinin askıya çıkarılması ve listelere itiraza ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1-      Seçim Tarihleri:

Odamız Meslek Komitesi asil ve yedek üyeleri ile Meclis asil ve yedek üyeleri seçimi 5 Ekim 2022 Çarşamba günü Odamız Hizmet Binasında yapılacaktır. Oylar sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında kullanılacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, TOBB Genel Kurul  asil ve yedek delegeleri, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri, Meclis Başkanı ve Yardımcıları ile Katip üyenin seçimi  12 Ekim 2022 Çarşamba günü yine Oda Hizmet Binasında yapılacaktır. Oylar sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında kullanılacaktır.

2-      Listelerin Asılması:

Seçme ve seçilme yeterliliğine sahip üyelerin listesi 3 tam iş günü boyunca, 14 Eylül Çarşamba günü sabahından itibaren Oda Hizmet Binasında askıya çıkarılacak, 15 Eylül Perşembe günü, 16 Eylül Cuma günü saat 17:00'ye kadar askıda tutulduktan sonra, askıdan indirilecektir. Listelere itiraz olduğu taktirde, aşağıda belirtilen usullerde ve sürelerde itirazlar yapılacak ve kesinleşen listeler, 3 tam iş günü boyunca, 26 Eylül 2022 Pazartesi günü sabahından itibaren Oda Hizmet Binasında askıya çıkarılacak, 27 Eylül 2022 Salı günü, 28 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar askıda tutulduktan sonra, askıdan indirilecektir.

3-      Listelere İtiraz:

Listelere, İlçe Seçim Kurulu nezdinde itirazlar, listelerin askıda bulunduğu 3 tam iş günü, 14 Eylül 2022 Çarşamba günü, saat 08:00 den, 15 Eylül 2022 Perşembe günü ve 16 Eylül 2022 Cuma günü  saat 17:00'ye  kadar " Mersin Yenişehir İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı" na yapılacaktır.

Listelerde ismi  olmayıp,  listelere ilave yaptırmak isteyenler ;

-  Oda'ya  kaydını  gerektiren  ticari veya sınai  kazanç dolayısıyla halen  gelirler veya  kurumlar vergisi mükellefi olduğuna dair Vergi Dairesinden  alınmış   yazı veya vergi levhasının aslını,                ( fotokopilerini getirenler,  aslını  göstermek zorundadırlar)

- 5174  sayılı  yasanın 10. maddesine istinaden;  Oda'ya  aidat  borcu  bulunmadığına ve  seçim listelerinde  hangi  meslek grubuna kayıt yapılması gerektiğine dair Oda tarafından  tanzim edilmiş  bir  belgeyi,  ibraz  etmek  zorundadırlar.

İtirazlar 2 gün içinde karara bağlanacaktır.

İlçe Seçim Kurulunca ilan edilen listelere askı süresince yapılacak itirazlar ile ilgili olarak İlçe Seçim Kurulunca verilecek kararlar, İtiraz sahipleri tarafından İlçe Seçim Kurulundan alınacak, alınmadığı takdirde 19 Eylül 2022 Pazartesi günü İlçe Seçim Kuruluna ait ilan panosunda ilan edilmek suretiyle tebliğ edilmiş sayılacaktır. 

İlçe Seçim Kurulunun listelere dair verilen itiraz kararlarına karşı, İl Seçim Kurulu nezdinde 20 Eylül 2022 Salı günü sabah 08:00 den, 21 Eylül 2022 Çarşamba günü ve 22 Eylül 2022 Perşembe günü saat 17:00'ye kadar yapılacak itirazlar, 3 gün içinde kesin karara bağlanacaktır.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

Neredeyiz?