Mersin Limanı Ardiye Muafiyet Duyuruları

MDTO organizasyon ŞEması
170
06 Temmuz 2022

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi : Mersin ULuslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'nin, 01.07.2022 tarih ve 2028 sayılı yazısı. 

 

İlgi yazıda;   01.07.2022 tarihi itibarı ile; 

 

a) 30.12.2009 tarih ve MIP.04.GMY.3109 sayılı İhraç Konteynerlerin ardiye muafiyeti.

b) 22.02.2013 tarih ve MIP.0101-160-5/365 sayılı Kara Terminal Sahasındaki (TOKİ)

    Konteyner ardiye muafiyeti.

c) 18.02.2014 tarih ve MIP.0101-370-12/335 sayılı İhraç Dolu Konteyner ardiye uygulaması.

 

duyuruları ve söz konusu duyurulara ilişkin ilgi duyuruların yürürlükten kaldırıldığı, bu tarihten itibaren ardiye uygulamalarına MIP Web sitesinde yayınlanan(https://www.mersinport.com.tr/tr/online-hizmetler/detay/Tarife/146/249/0) "MIP Fiyat Listesi ve Özel Koşulları 1 Temmuz 2022"nin geçerli olacağı bildirilmektedir. 

 

Bilgilerinizi önemle rica ederiz. 

 

Mesut ÖZTÜRK 

Genel Sekreter

 

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?