Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik

274
25 Kasım 2022

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik

 

İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 22.11.2022 tarihli ve 790734 sayılı yazısı.

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün ilgi yazısı ile "Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik" in 18.11.2022 tarihli ve 32017 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı ve 18.02.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bilgisi verilmiştir.

Yayımlanan Yönetmelik ilgili Bakanlığa ait kurumsal internet sitesi olan https://tkygm.uab.gov.tr/ adresinde "Duyurular" sekmesi altında "Microsoft Word" formatında yer almakta olup, yürürlük tarihi itibariyle de "Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kalkmış olacaktır. 

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Ezgi BİÇER UÇAR

Genel Sekreter V.

 

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?