Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik

272
21 Kasım 2022

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Kıyı Tesisi İşletme İzni ve Kıyı Tesisi İşletmecileri Hakkında Yönetmelik” 18 Kasım 2022 tarih ve 32017 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bu Yönetmeliğin amacı, kıyı tesislerine; gemilerin ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarının yanaşıp ayrılması, kıyı tesislerinde barınması, tahmil tahliye yapılması ve/veya yolcuların gemilere binmesi ya da gemiden indirilmesi usul ve esasları ile kıyı tesisi işletmecilerinin hizmet esaslarını belirlemektir.

 

Bu Yönetmelik hükümleri,

  • 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamındaki ülkemiz deniz kıyılarında, sahil şeridinde, doldurma ve kurutma yolu ile kazanılan alan üzerinde bulunan liman, iskele, yanaşma yeri, balıkçı barınağı, yat limanı, barınma yeri, boru hattı ve şamandıra/platform sistemi gibi, gemilere ve gemi niteliği taşımayan deniz araçlarına hizmet veren ticari maksatlı kıyı tesislerini ve bunları işletecek olan kıyı tesisi işletmecilerini kapsar.
  • 3621 sayılı Kanun kapsamındaki iç suları ve aksi belirtilmedikçe;

a) Gemi sanayi ve gemi geri dönüşüm tesislerini,

b) Askeri ve kolluk kuvvetlerine ait kıyı tesislerini,

c) Kıyı emniyeti faaliyetinin yürütüldüğü kıyı tesislerini,

ç) Yalnızca kılavuzluk ve/veya römorkör hizmetinin yürütüldüğü kıyı tesislerini,

d) Ticari faaliyette bulunulmayan kıyı tesislerini,

e) Yalnızca eğitim ve/veya bilimsel araştırma gemilerine hizmet veren kıyı tesislerini,

ve bunların kıyı tesisi işletmecilerini kapsamaz.

 

  • İş bu Yönetmelik ile, 18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Yönetmelikten önceki başvurulara ilişkin Geçici Madde 1 gereği, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce İdareye yapılmış bulunan ve henüz sonuçlandırılmamış olan başvurulara bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
  • Mevcut tesislere yönelik geçiş hükümlerine ilişkin Geçici Madde 2 gereği, İdareden kıyı tesisi izni veya diğer başvurular kapsamında kalan hususlara yönelik alınmış izinler süresi içerisinde geçerlidir.
  • Başvuruya ilişkin Geçici Madde 3 gereği, Kıyı tesisi izin sürecinin e-Devlet üzerinden elektronik ortama taşınması için gerekli düzenlemeler tamamlanıncaya kadar izin başvuruları dilekçe yoluyla yapılır.

 

Hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanınca yürütülen bu Yönetmelik, yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?