Kırım ve Ukrayna'nın RF Tarafından Kontrol Edilen Bölgelerinden Sefer Yaptığı İddia Edilen Gemiler Hk.

224
23 Eylül 2022

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu     : Kırım ve Ukrayna'nın RF Tarafından Kontrol Edilen Bölgelerinden Sefer Yaptığı İddia Edilen Gemiler Hk.

 

İlgi         : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 16.09.2022 tarih ve E.640586 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile, Rusya Federasyonu (RF) tarafından 2014 yılında ilhak edilen Ukrayna'nın Kırım Bölgesi limanları ile ülkemiz limanları arasında gerçekleştirilen doğrudan seferlere 2017 yılında kısıtlamalar getirilmiş ve söz konusu kısıtlamalar bugüne kadar uygulanmaya devam ettiği, ayrıca söz konusu kısıtlamaların RF kontrolüne geçen diğer Ukrayna limanlarını da kapsayacak şekilde genişletildiği belirtilerek, son olarak, RF'in 24 Şubat 2022 tarihi sonrasında ele geçirdiği bölgelerdeki tahılı Kırım Bölgesi limanlarından yurtdışına gönderdiği konusunda çeşitli iddiaların yer aldığı ve bu iddialara konu gemiler ile gemilerin taşıdığı yüke el konulmasına yönelik taleplerin resmi kanallar vasıtasıyla ilgili Bakanlıklara gönderildiği bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, özellikle Kavkaz veya Kerç Boğazı girişine yakın diğer RF limanlarından ülkemize doğrudan sefer yaptığını beyan eden gemiler ile ilgili halihazırda uygulanan tedbirlere ilave olarak limanlarımıza gelen gemilerin Kırım Bölgesi veya RF tarafından kontrol altına alınmış diğer Ukrayna limanlarından gelip gelmediği hususunun gemilerin Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) geçmiş kayıtları kullanılarak teyit edildiği ancak, bazı gemilerin söz konusu bölgelerde OTS cihazlarını kapattıklarının tespit edildiği bildirilmektedir.

 

Bu nedenle, OTS cihazının kapalı olduğu tespit edilen gemilerin ülkemizin tarafı olduğu Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) kurallarına uygun hareket etmediği, seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin sağlanması amacıyla bu kapsamdaki gemilerin yapılacak değerlendirme neticesinde karasularımız ve limanlarımıza girişlerine müsaade edilmeyebileceği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?