İnternet Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözüm Süreci Hk.

263
11 Kasım 2022

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu      : İnternet Alan Adı Uyuşmazlıkları Çözüm Süreci Hk.

 

İlgi         : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 07.11.2022 tarih ve 11698 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile ülkemizde internet alan adlarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümünün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından verilen faaliyet belgesi kapsamında "Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcıları" tarafından gerçekleştirildiği ve TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ne BTK tarafından faaliyet belgesi verilerek internet alan adları için "Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcısı" olarak yetkilendirildiği bildirilmektedir.

 

TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi internet alan adı uyuşmazlıkları çözüm sürecine ait bilgi notu, bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda mevcuttur.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?