Haberleşme ve İletişim Politikası

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI

Üyelerinin faaliyet sürecinde ihtiyaç duydukları her türlü güncel ve doğru bilgi ile kurumun görüş ve önerilerini, haber niteliği taşıyan faaliyet ve projelerini, iletişim kaynaklarını verimli bir biçimde kullanarak; üyeler, paydaşlar ve karar alıcılar nezdinde tüm hedef kitleye etkin bir şekilde ulaştırmak, Mersin Deniz Ticaret Odası’nın haberleşme ve iletişim politikasıdır.

Yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerde iletişimde etkin ve kapsamlı olarak yer almak, kurum sözcülerini basın mensuplarıyla bir araya getirerek mesajlarımızın geniş bir kitleye, hedeflediğimiz şekilde ulaşmasını sağlamak, Mersin Deniz Ticaret Odası’nın öncelikli hedefleri arasındadır.

Neredeyiz?