Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatında Yapılan Değişiklik

220
22 Eylül 2022

SAYIN ÜYEMİZ

 

Konu: Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatında Yapılan Değişiklik

 

İlgi : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin, 16.09.2022 Tarih ve 9153 Sayılı Yazısı.

 

İlgi yazı eki; 14.09.2022 tarih ve 31953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejiminin mer'i mevzuatında değişiklik yapılmasına ilişkin mevzuat hakkında bilgi veren Ticaret Bakanlığı'nın 15.09.2022 tarih ve 78163793 sayılı yazısı ekte sunulmuştur. 

 

Bilgilerinizi rica ederiz. 

 

Mesut ÖZTÜRK 

Genel Sekreter

 

 

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?