Ceyhan Bölge Liman Başkanlığına KEP Üzerinden Yapılan Başvurular Hk.

268
15 Kasım 2022

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu      : Ceyhan Bölge Liman Başkanlığına KEP Üzerinden Yapılan Başvurular Hk.

 

İlgi         : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı'nın 11.11.2022 tarih ve E.770710 sayılı yazısı.

 

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile, Başkanlıklarına yapılan başvuruların kanuni zeminde uzaktan yapılabilmesi için, elektronik belge yönetim sistemi kullanmayan tüzel kişilerin imzalı yazılarını taratarak elde ettikleri dijital kopyayı Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden sağlanabilen "İMZAGER" programı üzerinden elektronik imza ile imzaladıktan sonra oluşan elektronik yazışma paketini, kendi KEP adresleri üzerinden T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı'nın KEP adresine göndermeleri gerektiği bildirilmektedir.

 

Yazıda devamla, elektronik imza olmaksızın fiziki ortamda imzalanarak taranan ve yine KEP adresi üzerinden gönderilen yazıların da e-posta ile gönderilen başvurular gibi değerlendirileceği ve işleme alınmayacağı, gerekli altyapıya sahip olmayan sektör ilgililerinin başvurularını elden yapmaları gerektiği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?