"Beşiktaş Marin Yangın Söndürme Sist. ve Deniz Güv. Malz. Paz. Bakım Onarım Ltd. Şti." Can Salı Yetkisinin Askıya Alındığı Hk.

231
30 Eylül 2022

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 Konu      : "Beşiktaş Marin Yangın Söndürme Sist. ve Deniz Güv. Malz. Paz. Bakım Onarım Ltd. Şti." Can Salı Yetkisinin Askıya Alındığı Hk.

 

İlgi         : T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 28.09.2022 tarih ve 623571 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile Tuzla/İstanbul'da faaliyet gösteren "Beşiktaş Marin Yangın Söndürme Sist. ve Deniz Güv. Malz. Paz. Bakım Onarım Ltd. Şti." isimli servis istasyonunun LALIZAS marka can salı yetkisinin 15.03.2022 tarihinde bittiği ve henüz vize edilmemiş olmasına rağmen; GİSAŞ POWER isimli römorkörün cansalı yıllık servisini 06.04.2022 tarihinde, VIA isimli ticari yatın cansalı servisini ise 23.04.2022 tarihinde yaparak sertifikalandırdığı belirtilerek söz konusu servis sağlayıcının "Şişirilebilir Can Salları" servis yetki belgesinin 1 yıl süreyle askıya alınmasına karar verildiği, ayrıca söz konusu firma tarafından yetkisinin bitmiş olduğu 15.03.2022 tarihinden günümüze kadar yapmış olduğu "şişirilebilir can salları" muayene ve belgelendirmelerinin de geçersiz sayılacağı, gemi donatanı/işleticisi tarafından bunların ilk uygun limanda ivedilikle yenilenmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?