Belgelendirme ve Yenileme Eğitim Semineri Duyurusu

181
04 Ağustos 2022

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu     : Gemi Acenteliği Belgelendirme ve Yenileme Eğitim Seminerleri Duyurusu
İlgi         : (a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliği.
                (b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi.
                (c) 28.12.2021 tarih ve 269 sayılı sirkülerimiz.


İlgi (a) ve (b) mevzuatlar kapsamında, ilgi (c) sirkülerimiz ile yayınlanan "2022 Yılı Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Takvimi" doğrultusunda Odamız ve İMEAK Deniz Ticaret Odası ortaklığında, 19-23 Eylül 2022 tarihlerinde ilk defa Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı alacak olan kişilere yönelik Belgelendirme Eğitim Semineri, 05 Eylül 2022 tarihinde ise mevcut kartlarının geçerlilik süresini uzatmak isteyen kart sahiplerine yönelik Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri gerçekleştirilecektir.

 Eğitimlere katılmak isteyen kişilerden Belgelendirme Eğitim Seminerine katılmak isteyen kişilerin Ek-1'deki, Yenileme Eğitim Semineri'ne katılmak isteyen kişilerin ise Ek-2'deki dilekçe örneğini doldurarak ekleriyle birlikte Odamıza (edaoktem@mdto.org) göndermeleri gerekmektedir. Belgelendirme Eğitim Semineri için son başvuru tarihi 12 Eylül 2022, Yenileme Eğitim Semineri için son başvuru tarihi ise 02 Eylül 2022 olup, belirtilen tarihler sonrasında yapılan başvurular işleme alınamayacaktır.

 Eğitimlerle ilgili detaylı bilgi almak isteyen kişiler, Odamız ilgililerinden (Eda ÖKTEM, 0324-3277000/136, edaoktem@mdto.org) yardım alabileceklerdir.

 Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?