Akıllı Şehir Pazarı

175
21 Temmuz 2022

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Akıllı Şehir Pazarı

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 19.7.2022 Tarihli ve 7309 sayılı yazısı.

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ilgi yazısı ile; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Birliğe gelen yazıya istinaden, 2022-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planında, Akıllı Şehir Pazarının oluşturulmasını, sürdürülebilirliğinin ve işlerliğinin sağlanmasını amaçlayan "Akıllı Şehir Pazarı Oluşturulacaktır" eyleminin yer aldığı bildirilmiştir.

Bu eylem kapsamında yapılacak çalışmalar için dijital bir platform oluşturulması ve bu platformda ekosistem üyesi firmalara ilişkin bilgilerin yayınlanmasının planlandığı ilgili yazıda yer almakta olup, https://www.akillisehirler.gov.tr/akilli-sehir-pazari-kayit/ adresindeki kayıt formunun firmalar tarafından doldurulması talep edilmektedir.

Ayrıca, akıllı şehir alanında faaliyet gösteren firmalara ait akıllı şehir çözümlerinin akıllı şehirlere yönelik faaliyet, ürün, proje vb. bilgilerinin https://www.akillisehirler.gov.tr/wp-content/uploads/ASPazari.rar adresinde yer alan video ve sunum giriş materyalleri kullanılarak Bakanlığa iletilmesi talep edilmektedir. 

Bakanlığın Birliğe iletilen söz konusu yazısı ekte yer almaktadır.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?