2023 Yılında Katılım Sağlanması Talep Edilen Bireysel ve Milli Katılımlı Organizasyonlara Yönelik Taleplerin İletilmesi Hk.

273
21 Kasım 2022

SÜRELİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu     : 2023 Yılında Katılım Sağlanması Talep Edilen Bireysel ve Milli Katılımlı Organizasyonlara Yönelik Taleplerin İletilmesi Hk.

 

İlgi         : T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nün E.80055807 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda; 5448 Sayılı Genelge kapsamında lojistik ve taşımacılık sektörü özelinde 2023 yılında desteklenecek bireysel katılımlı organizasyonlar ile milli katılım organizasyonlarına yönelik taleplerin toplanmasına yönelik çalışmalara başlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, lojistik ve taşımacılık sektörü özelinde 2023 yılında katılım sağlanması düşünülen bireysel ve milli organizasyonlara yönelik taleplerinizin, Ticaret Bakanlığı'nın onayına sunulmak üzere en geç 24 Kasım 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?