2022/14 Sayılı Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge

229
28 Eylül 2022

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu     : 2022/14 Sayılı Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge

 

İlgi         : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün E-84973951-010.06.02-4579946 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda; 02/09/2020 tarihli ve 2020/21 sayılı "Denizcilik Atıkları Uygulaması hk. Genelge" ile  Gemi Atık Takip Sistemi ile Mavi Kart Sistemi'nin kapatıldığı ve Denizcilik Atıkları Uygulamasına geçildiği ancak, geçen süre zarfında sahada bir takım sorunlar yaşandığı bu nedenle daha önceden hazırlanan 2020/21 sayılı "Denizcilik Atıkları Uygulaması hk. Genelge"nin yürürlükten kaldırılarak, "https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/genelge-20220910100702.pdf" adresinden ulaşılabilen 09/09/2022 tarihli ve 2022/14 sayılı "Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge"nin yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Ezgi BİÇER UÇAR

Genel Sekreter V.

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?