2021 Yılı Yük Teslimat Formu ve Konşimento Ücretleri Tarifesi

Üyelerimiz tarafından tanzim edilen ve 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak "Teslim Formu ve Konşimento Ücretleri" tarifesi Oda Meclisimizin 22.12.2020 tarih ve 33 sayılı toplantısında görüşülmüştür. 

 

2021 yılında uygulanacak ""Teslim Formu ve Konşimento Ücretleri" tarifesi aşağıdadır. 

 

Transit Teslim Formu                                                                                                

            Konteyner içi yükler                                      200,00 TL                                         

            Konteyner harici yükler

                           0 -  100 ton                                      200,00 TL

                        101-1000 ton                                      400,00 TL

                        1001 ton ve üzeri                               600,00 TL

İthalat teslim belgesi             

Konteyner içi yükler                                                  300,00 TL

            Konteyner harici yükler        

                            0 - 100 ton                                      300,00 TL

                        101- 1000 ton                                     600,00 TL

                        1001 ton ve üzeri                               900,00 TL

Boş konteyner teslim belgesi                                      60,00 TL

Tam takım konşimento                                              200,00 TL

Düzeltme Mektubu                                                     150,00 TL      

Neredeyiz?