Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri ve Belgelendirme Eğitim Semineri

Sirküler: 209/21, "Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri ve Belgelendirme Eğitim Semineri Duyurusu" Hk

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu : Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri ve Belgelendirme Eğitim Semineri Duyurusu Hk.
İlgi    : (a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliği.

          (b) Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi.

          (c) 19.01.2021 tarih ve 14 sayılı sirkülerimiz.

İlgi (a) ve (b) mevzuatlar kapsamında daha önceden ilgi (c) sirkülerimiz ile yayınlanan "2021 Yılı Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Takvimi" doğrultusunda, Odamız ve İMEAK Deniz Ticaret Odası ortaklığında, 25 Ekim 2021 Perşembe günü "Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri", 08-13 Kasım 2021 tarihlerinde ise "Gemi Acenteliği Eğitim Semineri" düzenlenecektir.

"Gemi Acenteleri Bilgi Sistemi (GABS)"   konulu Yenileme Eğitim Semineri'ne katılarak Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı geçerlilik süresini yenilemek isteyen kişilerin Ek-1'de sunulan dilekçe ve tanıtım kartı örneklerini 24 Ekim 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza göndermeleri gerekmektedir.

Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı almak isteyen kişilere yönelik olarak düzenlenecek "Gemi Acenteliği Eğitim Semineri"ne katılmak isteyen kişilerin ise Ek-2'de sunulan dilekçe ve eklerini 03 Kasım 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza göndermeleri gerekmektedir.

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgi almak isteyen kişiler, Odamız ilgililerinden (Eda ÖKTEM, 0324- 3277000/136, edaoktem@mdto.org) yardım alabileceklerdir.

 

İlgili yazıya;  https://www.mdto.org.tr/gemi-acenteligi-yenileme-egitim-semineri-ve-belgelendirme-egitim-semineri-duyurusu adresinden ulaşabilirsiniz.

Neredeyiz?